Home

Kundalini Yoga

Het was de eerste vorm van yoga waarmee ik in aanraking kwam en het legde de basis voor mijn verdere spirituele ontwikkeling. Hatha yoga is de vorm die de meeste mensen kennen. Hierin ligt de nadruk op het zo goed mogelijk uitvoeren van bepaalde houdingen. Kundalini Yoga maakt gebruikt van eenvoudige (meestal dynamische) oefeningen. Het doel ligt meer in het verhogen van je bewustzijn dan in het exact volbrengen van een houding, het is een meditatievere vorm van yoga.

Sikhisme

Er is een nauwe verbinding tussen deze yogavorm en het Sikhisme en in de loop der tijd ben ik me ook daarin meer gaan verdiepen. Het was opnieuw de eenvoud die me aansprak. Het uitgangspunt is dat ieder mens gewoon gelukkig wil zijn en zoekt hoe dat te bereiken. Zelf ben ik met de katholieke verhalen grootgebracht en ik weet dat daarin vooral het lijden van de mens centraal staat.  Dat was direct wat me opviel in de oorspronkelijke verhalen van het Sikhisme, het recht op gelukkig zijn. Een geboorterecht wordt het genoemd en daar kan ik me goed in vinden. Ik vind dat een prima uitgangspunt, verdriet, verlies en dood komen vanzelf wel op je levenspad daar hoef je niets voor te doen.

Eenheid

Ook de eenvoudige stelling dat we allemaal uniek zijn en tegelijkertijd allemaal hetzelfde vind ik charmant. Uitgaan van eenheid in plaats van dualiteit geeft een bijzondere kijk op het leven, een manier van omgaan met de dagelijkse gebeurtenissen die kracht genereert.

In mijn yoga en meditatielessen verbind ik deze drie elementen. Het levert een soepel functionerend lichaam en een flexibele geest op waarbij ieder zijn eigen uniciteit weer kan invullen en de bijdrage leveren aan de wereld.